Política de privacitat

Also Casals Instal.lacions, S.L., com a responsable d’aquest Lloc Web i de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), ha posat en pràctica aquelles polítiques, mitjans i procediments tècnics i organitzatius per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades de caràcter personal dels seus usuaris. Aquestes dades seran tractades en un/s fitxer/s degudament inscrit/s a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, de conformitat amb el que s’estableix en la legislació vigent.

En el cas que les dades que ha de facilitar l’usuari siguin necessàries perquè l’equip de Also Casals Instal.lacions, S.L. pugui

  1. respondre les consultes, proporcionar informacions requerides per l’usuari;
  2. realitzar tota aquella prestació de serveis i/o productes contractats o subscrits per l’usuari;
  3. proporcionar accés a l’usuari a determinades funcionalitats del Lloc Web;
  4. o bé realitzar totes aquelles activitats pròpies de Also Casals Instal.lacions, S.L. aquí ressenyades, Also Casals Instal.lacions, S.L. informarà d’aquesta obligatorietat a l’usuari, indicant-li quines dades cal complimentar necessàriament.

Mitjançant la indicació, facilitació o introducció d’aquestes dades i de conformitat amb el que estableix l’article 6 de la L.O.P.D. l’usuari atorga consentiment inequívoc a Also Casals Instal.lacions, S.L. perquè procedeixi al tractament de les dades subministrades en benefici de les finalitats esmentades anteriorment així com per l’eventual enviament de comunicacions comercials de Also Casals Instal.lacions, S.L. que puguin ser de l’interès del usuari.

L’entitat responsable de la base de dades, així com les persones que intervinguin en qualsevol fase del tractament i/o les entitats a les quals els hagin estat comunicades -si s’escau i en virtut de la corresponent autorització conferida per l’usuari-, estan obligades a observar el secret professional i a adoptar els nivells de protecció i les mesures tècniques i organitzatives al seu abast que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal, evitant, en la mesura que es pugui, accessos no autoritzats, modificacions il·lícites, substraccions i/o la pèrdua de les dades, a fi de procurar el corresponent nivell de seguretat als fitxers de Also Casals Instal.lacions, S.L., segons la naturalesa i sensibilitat de les dades facilitades pels usuaris d’aquest Lloc Web. Igualment, Also Casals Instal.lacions, S.L. es compromet a tenir implementades les mesures de seguretat que corresponguin en virtut del que està establert en el Reglament de Desenvolupament de la LOPD (Reial Decret 1720/2007).

Els usuaris tenen reconeguda per la indicada Llei Orgànica de Protecció de Dades els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició i, si s’escau, el dret a revocar en qualsevol moment el consentiment a la recepció de comunicacions comercials, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a ralsoj@alsocasals.com o una carta a C/ BARCELONA, 74 43500, TORTOSA.