Instal·lació de coberta per a granja

Extracció d’amiant i instal·lació de coberta d’una nau de granja de gran tamany.

Els nostres clients