Reforma pas peatonal i il·luminació dipòsit

Reforma del paviment del pas peatonal de l’estació Renfe de a Tortosa i instal·lació lumínica al dipósit d’aigua per un major protagonisme.

Els nostres clients