Reforma bar Roseta

Reforma i adeqüació dels serveis bàsics com la instal·lació elèctrica, la il·luminació i fontaneria al bar Roseta

Els nostres clients